redaktor naukowy

Redaktor tomu

"Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach", Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 2014

Pobierz za DARMO!

jeden z redaktorów naukowych

"Miejsce święte. 500 wędrówek po kulturach i religiach świata", DEBIT 2011